BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000127
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 21,9 x 16,1 x 1,7 cm
miejsce powstania: Grobla
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972
opis: Awers. Strona tytułowa zbioru drzeworytów ("obrazków") Piotra Dymurskiego. U góry, na całej szerokości kompozycji, słowo OBRAZKI w lustrzanym odbiciu (oprócz litery Z), nad literą I ptaszek. Poniżej, w centrum, dalsza część inskrypcji w lustrzanym odbiciu ze słowami ułożonymi w osobnych wierszach: PIOTRA DYMURSKIEGO Z GROBLI. Litery napisu drukowane, mniejsze niż w słowie OBRAZKI. Napis otaczają motywy roślinne - kwiatki na wysokich łodyżkach. Kompozycję u dołu zamykają trzy schematycznie przedstawione krzewy. <br > Rewers. Chrzest Chrystusa w Jordanie. W centrum św. Jan Chrzciciel pochylony nad Chrystusem ukazanym w dolnym lewym rogu kompozycji. W prawej ręce Świętego, nad głową Chrystusa, naczynie zaznaczone schematycznym okręgiem. Chrystus ukazany do wysokości kolan, w krótkiej szacie. Jedna ręka oparta na piersi, druga opuszczona. U góry, wpisany w prawy narożnik, Bóg Ojciec widoczny w półpostaci, z uniesionymi i rozłożonymi rękami.
motyw ikonograficzny: Bóg Ojciec , Chrystus , Chrzest Chrystusa , inskrypcja , kwiat , naczynie , ptak , święty Jan Chrzciciel
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZKI PIOTRA DYMURSKIEGO Z GROBLI , (centralnie i w górnej części awersu klocka)
numer inwentarza: MB-E/2335/a-b
uwagi: Klocek został wykonany przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1972 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie desek, lecz Dymurski przyjął propozycję bez entuzjazmu. Na deskach lipowych wyrzeźbił dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską".
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000128 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Strona tytułowa
5000000129 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©