BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000163

Święty Franciszek

warianty tytułu: Święty Franciszek z Asyżu, Kazanie do ptaków

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 20,1 x 15,8 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972 datowanie odbitki graficznej: 1972/1986
opis: Święty Franciszek przedstawiony w znanej z hagiografii scenie wygłaszania kazania do ptaków. Święty ukazany w habicie i sandałach, ręce ma wyciągnięte do przodu, na lewym przedramieniu siedzi ptak. Postać zwrócona w stronę wysokiego drzewa o schematycznie zaznaczonych, bezlistnych gałązkach. Na gałązkach, pniu oraz pod drzewem siedzi pięć ptaszków podobnej wielkości. Ramka okalająca odbitkę jest prosta, z niewielkimi skosami w narożach.
motyw ikonograficzny: drzewo , ptak , święty Franciszek
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1923
uwagi: Drzeworyt odbity z klocka wykonanego przez Piotra Dymurskiego z Grobli w 1972 roku na zamówienie Kaspra Świerzowskiego, krakowskiego kolekcjonera sztuki ludowej. Idąc w ślad za Emilem Zegadłowiczem, który poprosił o wykonanie drzeworytów Jędrzeja Wowrę, rzeźbiarza ludowego z Gorzenia, Świerzowski namówił Dymurskiego na wykonanie klocków drzeworytniczych, lecz Dymurski przyjął propozycję bez entuzjazmu. Z desek lipowych wyrzeźbił on dwanaście klocków, odbitek nie wykonywał. Dymurski nazywał poszczególne drzeworyty "obrazkami", zaś całą płytę "deską". Do wycinania drzeworytów używał noża szewskiego i dłut. W 1986 roku odbitki zostały zakupione przez Muzeum w Bochni od K. Świerzowskiego. W 2004 roku do zbiorów Muzeum dołączono klocki autorstwa Piotra Dymurskiego.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000161 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska, Święty Franciszek
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.10.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©