BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000177
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 15,8 x 21 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: 1970/1971
opis: Na pierwszym planie w centralnej części kompozycji ukazany Chrystus Upadający, odziany w długą, sfałdowaną szatę, spod której wystaje naga stopa. Lewą ręką Chrystus wspiera się o ziemię, prawą obejmuje przygniatający Go krzyż. Głowa Chrystusa zwieńczona koroną cierniową, spod której wystają włosy. Twarz przedstawiona schematycznie, okolona brodą. Przed Chrystusem wyrasta duży, piękny kwiat na długiej, ulistnionej łodydze. W dalszej części kompozycji, po prawej stronie ukazany frontalnie budynek kościoła z trzema wieżami. Obok kościoła drzewko z rozłożystą koroną. W lewym górnym rogu przedstawiony, również od frontu mały domek. Całość drzeworytu otoczona białą, prostą ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus , dom , drzewo , korona cierniowa , kościół , krzyż , kwiat
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 46408/a MEK
uwagi: Reprodukcja drzeworytu zamieszczona była w "Balladzie o świątkarzu" Emila Zegadłowicza (1928). Drzeworyt odbity z klocka znalazł się w dwóch wydaniach teki "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra" (1928 i 1938).
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000332 klocek drzeworytniczy jednostronny Upadek pod Krzyżem
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.10.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©