BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000460
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 20,5 x 15,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1968ante datowanie odbitki graficznej: około 1968
opis: Drzeworyt w formie prostokąta stojącego, ukazuje świętą Barbarę z palmą i mieczem - atrybutami męczeńskiej śmierci. U stóp Barbary leży Dioskuros, wg tradycji ojciec, który zgładził własną córkę za przyjęcie chrześcijaństwa. Scena ta symbolizuje triumf wiary nad pogaństwem. Ponadto na tle nieba, w prawym rogu kompozycji, ukazuje się wzlatujący na obłoku anioł, który w ręce skierowanej do św. Barbary trzyma kielich z hostią. Na drugi planie po lewej wznosi się wieża, w której więziono Barbarę, a po prawej stoi kościół. Autor drzeworytu wiernie skopiował w pomniejszeniu wzór, skupiając uwagę na postaci świętej, ukazując ją z pogodnym uśmiechem, długimi włosami, koroną na głowie i aureolą, ubraną w suknię zdobioną wicią roślinną i płaszcz. Liczne partie kompozycji zostały uwydatnione gęstym szrafowaniem (np. fałdowania stroju i dachy budynków). Wzdłuż dolnej krawędzi odbitki umieszczono napis. Kolorowanie akwarelą fioletową, zieloną, ugrową, cynobrową i brązową.
motyw ikonograficzny: anioł , Dioskuros , hostia , kielich mszalny , korona , kościół , miecz , palma męczeństwa , święta Barbara , wieża
napisy i znaki: S BAR BARA M: , (w dole kompozycji)
numer inwentarza: 35875 MEK
uwagi: Św. Barbara nie jest postacią potwierdzoną historycznie, wg hagiografów żyła w IV wieku, zmarła jako męczennica; za przyjęcie chrztu była więziona przez ojca w wieży, a następnie ścięta. W tradycji do św. Barbary zwracano się jako do patronki dobrej śmierci, orędowniczki w czasie burz i pożarów, epidemii dżumy. Jest opiekunką wielu zawodów, między innymi dzwonników, flisaków, kowali, ludwisarzy, górników. W sztuce ludowej przedstawiana jest najczęściej z atrybutami nawiązującymi do jej męczeńskiej śmierci: wieżą, mieczem, palmą i kielichem z hostią. Drzeworyt jest pomniejszoną kopią odbitki z Teki Łazarskiego, (por. np. 48929 MEK). Kolorowanie akwarelą zbliżone do oryginału.
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 26, nr 21 (dot. podobnej odbitki z "Teki Łazarskiego") Skoczylas, Drzeworyt ludowy w Polsce, 1934, s. 59 (dot. podobnej odbitki z "Teki Łazarskiego") Galaune, Lietuviu liaudies menas..., 1968, il. 131, nota s. 267 (dot. podobnej odbitki z "Teki Łazarskiego") Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 32 nota 123, fot. na s. 195 (dot. podobnej odbitki z "Teki Łazarskiego")
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.11.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©