BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000544
materiał (podłoża): papier czerpany
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 34,5 x 27,2 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie odbitki drzeworytniczej: po 1748
opis: Kołtryna wykonana techniką białorytu. Na czarnym prostokącie widoczny wypełniający niemal całą przestrzeń owal,do którego przylegają cztery putta zapełniające puste naroża prostokąta. Owal utworzony jest z szerokiego pasa, podzielonego na dwa pola.Pas zewnętrzny wypełniony jest przemiennie powtarzającymi się nieregularnymi półkolami i trójkątami. Pas wewnętrzny z rytmicznie powtarzającymi się kropkami. Wewnątrz promienista aureola wokół mniejszego owalu, utworzonego z pojedynczego pasa zdobionego półksiężycami. W owalu, centralnie umieszczona znajduje się postać stojącej na półksiężycu (?) postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręce otoczonej girlandą z kwiatów. Matka Boska przedstawiona jest w długiej szacie, z głową zwieńczoną koroną, okoloną aureolą.
motyw ikonograficzny: anioł , Dzieciątko Jezus , korona , Matka Boska z Dzieciątkiem , putto
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 71709 MEK
uwagi: Kołtryna służyła jako obicie desek i belek stropowych w tzw. Izbie Seniorskiej w domu przy ul. Gołębiej 16 w Krakowie. Dom ten, zwany Pilichowiczowskim został w w 1724 r. zakupiony przez Akademię Krakowską w celu poszerzenia istniejącej już Bursy Starnigielskiej. Po remoncie pomieszczenie z kołtrynami przeznaczono na Izbę Seniorską. Kołtryny eksponowane były ok. 30 lat. W 1979 r. w czasie prac rozbiórkowych, po demontażu powały odkryto strop i odnaleziono kołtryny, będące w bardzo złym stanie. W 1985 r. wykonano konserwację kołtryny w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas przeprowadzania konserwacji okazało się, że na odwrocie niektórych kołtryn znajdowały się fragmenty kalendarza z 1748 r., co pozwala datować je na okres nie wcześniejszy niż 1748 r. Kołtryna została przekazana do zbiorów Muzeum Etnograficznego w 1991 r. przez Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©