BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000568
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,2 x 25,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt kolorowany akwarelą, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem umieszczoną w niszy sklepionej łagodnym łukiem. Madonna spoczywa na postumencie, otoczona jest czterema barokowymi kolumnami, do których przymocowane są cztery kabłąki tworzące baldachim. W górze wzlatują dwa aniołki trzymające opromienioną gwiazdę ze stylizowanym monogramem maryjnym. Matka Boska ubrana jest w suknię i płaszcz nadający sylwetce trójkątny kształt. Na jej lewej ręce spoczywa Dzieciątko, a w prawej trzyma berło. Płaszcz oplatają trzy łańcuszki, dwa z wisiorkami i jeden z krzyżykiem. Jezus ma na sobie sukienkę, która także układa się w trójkąt. Na głowach obu postaci widnieją korony, ponadto otaczają je okrągłe promieniste aureole. W dole znajduje się skrócony napis, który oznacza: Ora Pro Nobis Sancta Maria Hanswicka (w tłum. Módl się za nami Święta Mario Hanswicka). Drzeworyt wykonany delikatną kreską, która oddaje m.in. bogactwo detali zdobniczych i staranny napis kursywą. Zastosowano kolorowanie, w którym dominują barwy: różowa, niebieska i zielona, a także miejscami pojawia się żółta, brązowa i bladoróżowa. Całość ujęta w pogrubioną ramkę w kształcie prostokąta stojącego.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , Dzieciątko Jezus , korona , Matka Boska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: O.P.N.S. Maria Hanswicka , (u dołu) MARIA , (u góry na tle gwiazdy)
numer inwentarza: Gr.Pol.17240 MNW
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Autora klocka określa mianem: "Mistrz św. Macieja". Pierwowzorem dla drzeworytu jest cudowna figura Matki Boskiej z miejscowości Hansfelde. Chodzi o małą wieś, niegdyś enklawę wspólnoty katolickiej pośród dominującej ludności ewangelickiej. Obecnie miejscowość ta nazywa się Nadziejewo (od 1946 r.), położona jest w powiecie człuchowskim (woj. pomorskie). Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 22 nota nr 6 Skoczylas, Drzeworyt ludowy w Polsce, 1934, il. nr 6 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 33 nota 131, s. 197 fot. -odnosi się do podobnej odbitki w Bibliotece Jagiellońskiej
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©