BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000614

Koronacja Matki Boskiej

warianty tytułu: Koronacja Matki Boskiej przez Trójcę Świętą, Koronacja Maryi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33 x 25,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Ukazuje scenę koronacji Matki Boskiej przez Trójcę Świętą na tle obłoków i pośród wlatujących aniołów jako putta. Madonna umiejscowiona w środku kompozycji klęczy, głowę kieruje w lewą stronę od widza, prawą rękę przytyka do piersi a lewą ma odchyloną i skierowana do dołu. Ubrana jest w suknię i płaszcz, jej głowę otacza promienista aureola. Znajdujący się po lewej Chrystus i Bóg Ojciec przedstawiony po prawej, razem trzymają koronę nad głową Marii. Chrystus ukazany z odsłoniętą piersią, ubrany jest w płaszcz, w prawej ręce ma berło (?), jego głowę otacza okrągła promienista aureola. Bóg Ojciec ubrany jest w długą szatę i płaszcz. Wyróżnia go trójkątna aureola. Na jego lewym kolanie spoczywa jabłko królewskie, a na której opiera rękę z berłem. Nad postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, ukazano ją na tle owalnej aureoli, z której rozchodzą się promienie. U góry nad gołębicą wśród obłoków znajduje się siedem putt, natomiast u dołu dwa. Wzdłuż dolnej krawędzi poprowadzono napis. Liczne partie drzeworytu posiadają gęste szrafowanie (powierzchnia obłoków, fałdy szat, promienie aureoli).
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , berło , Bóg Ojciec , Gołębica Ducha Świętego , Jezus Chrystus , kula ziemska , Matka Boska , putto , Trójca Święta
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIeNTY TROICI , (u dołu kompozycji)
numer inwentarza: Gr 3641/23
uwagi: Klocek drzeworytniczy, z którego wykonano odbitkę J. Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Autora klocka określa mianem: "Mistrz Koronacji N.P.Marji". Wizerunek koronowania Madonny przez Trójcę Świętą był popularny w grafice dewocyjnej. Obrazy tego typu często posiadały niewłaściwy podpis (jak w omawianym przykładzie), co wynikało z błędnego zrozumienie dogmatu o Trójcy Świętej. Wierni pochodzący ze społeczności chłopskiej uznawali Marię za jedną z postaci Trójcy.
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©