BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000702
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 21,6 x 17,4 cm
miejsce powstania: Bobrek
datowanie klocka drzeworytniczego: około 1833 datowanie odbitki graficznej: po 1833-przed 1868
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, obwiedziona nieregularną, cienką linią, z lewej wcinającą się w głąb. Centralnie, na obłoku, ukazana Matka Boska stojąca na kuli i na księżycu w kształcie sierpa. Ukazana w całej postaci, w sukni i płaszczu spływającym z ramion. Ręce złożone na wysokości piersi. Długie, jasne włosy opadają na plecy. Maria bosą stopą depcze węża, oplatającego kulę i sięgającego paszczą po jabłko. Na dalszym planie, po prawej Bóg Ojciec lekko zwrócony w stronę Matki Boskiej. Jego głowa pokryta jest kędzierzawymi włosami, oraz długim zarostem, obwiedziona trójkątnym nimbem. W lewej ręce trzyma berło. Prawą podtrzymuje koronę nad głową Matki Boskiej razem z Jezusem, siedzącym po lewej stronie. Jezus ukazany w perizonium, z krzyżem. wspartym na prawej ręce. Wokół głowy okrągły nimb. W górnej części kompozycji, nad głową Matki Boskiej Duch Święty pod postacią Gołębicy, otoczony wieńcem obłoków i promienistym nimbem. Kompozycję uzupełniają putta, rozmieszczone symetrycznie wśród obłoków (6). W prawym i lewym, dolnym rogu czteropłatkowe kwiaty. Niżej, wzdłuż krawędzi napis. Drzeworyt ręcznie kolorowany transparentnymi farbami: cynobrową, szaroliliową i żółtą. Wzdłuż lewej krawędzi drzeworytu, na marginesie odręczny napis brunatnym atramentem.
motyw ikonograficzny: anioł , berło , Koronacja Najświętszej Marii Panny , obłok , owoc (jabłko) , Trójca Święta , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WIRAZ SWIETI TROICI T + W. R. 1833 , (wzdłuż dolnej krawędzi) obrazki takie xylografują chłopi we wsi Bobrek pod Krakowem oni je wytłaczają, malują i po jarmarkach i targach roznoszą , (wzdłuż lewego brzegu kompozycji)
numer inwentarza: XV-R.3770
uwagi: Drzeworyt pochodzi z kolekcji Ambrożego Grabowskiego. Dowodzi tego to między innymi napis odręczny, wykonany wzdłuż lewego brzegu grafiki, charakterem przypominający pismo kolekcjonera. Ten znany, krakowski historyk, księgarz, i antykwariusz był właścicielem jednej z najstarszych i największych kolekcji ludowych drzeworytów. Jest też autorem jednej z pierwszych wzmianek na temat ludowego drzeworytnictwa na ziemiach polskich. W latach 40. XIX wieku odnotował informację o drzeworytach z Bobrka koło Oświęcimia, sprzedawanych na jarmarkach, targach i odpustach, wymieniając nazwiska dwóch twórców: Wojciecha Bryndzy i Sagana. Zdaniem Ignacego Trybowskiego odbitka wykonana została przez Wojciecha Bryndzę. Przypuszczenie to opiera na relacji Ambrożego Grabowskiego, który osobiście przyglądał się pracy drzeworytnika - odbijaniu drzeworytów i ich kolorowaniu. Kolekcjoner posiadał w swoich zbiorach dwie identyczne odbitki z wizerunkiem Koronacji Matki Boskiej, podobnie kolorowane. Jedną z nich przekazał do zbiorów Czartoryskich. Według Ignacego Trybowskiego Czartoryski wymieniał z Grabowskim ryciny, być może za pośrednictwem Józefa Łepkowskiego, pełniącego przez pewien czas funkcję bibliotekarza w Sieniawie. Przedstawienie, ukazujące Koronację Matki Boskiej autor drzeworytu określił jako wizerunek Trójcy Świętej.
fotografia: Stanek, Przemysław , 2012
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.04.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©