BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000821
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,5 x 18 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1841
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej, ukazuje Chrystusa na krzyżu spoczywającym na stylizowanym postumencie z dwoma czaszkami i piszczelami u dołu. Chrystus w koronie cierniowej i promienistej aureoli, na biodrach perizonium, głowę pochyla na prawe ramię, z ran sączy się krew. Pod krzyżem z lewej strony od widza stoi Matka Boska z rękami złożonymi na piersi, z prawej św. Jan Ewangelista z rękami w geście modlitewnym uniesionymi przed siebie. Głowy obu postaci otaczają okrągłe gwiaździste aureole. Madonna ma na sobie fałdowaną suknię i płaszcz zdobiony pąkami kwiatowymi (białoryt), na głowie chusta, św. Jan ma podobną szatę i płaszcz, który zdobią stylizowane liście (także białoryt). Drzeworyt posiada liczne inskrypcje, tj. napis częściowo nieczytelny na filakterii nad krzyżem "Obraz Pana Jezusa (?) Jerozolimski (ego?)", na szczycie pionowej belki krzyża monogram Chrystusa "IHS", na titulusie "INRI", i u dołu pionowej belki maryjny monogram wiązany "MARIA". Drzeworyt cechuje precyzyjny i delikatny rysunek wydobyty zróżnicowaną kreską. Partie postumentu i krzyża wykonane dekoracyjnie z zastosowaniem techniki tonowej. Tło jednolicie wypełnione poziomym rytmicznym kreskowaniem.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , czaszka Adama , Matka Boska , święty Jan Ewangelista , titulus
napisy i znaki: OBRAZPA NAjE ZUSA NAKRZj/ ZUJERO ZOLi MS KJ M , (w górze na banderoli) IHS , (na szczycie krzyża) INRI , (na titulusie) MARIA , (u dołu krzyża)
numer inwentarza: ECT.3080
uwagi: Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Poprzedni numer inwentarzowy w kolekcji Pawlikowskiego: 306.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.08.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©