BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000934
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,7 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815 datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia Jezusa w długiej szacie, stojącego boso z rękami złożonymi z przodu i skrępowanymi sznurem, którego długie końce zwisają w dół do brzegu szaty. Na piersi ma zawieszony szkaplerz trynitarski z równoramiennym krzyżem. Jego twarz o dużych oczach jest lekko zwrócona w lewo, a na głowie widnieje korona cierniowa. Głowę otacza aureola z promieniami wokół jasnego okrągłego pola. Chrystus został ukazany pod arkadą, z której po bokach, z łukowatego sklepienia zwisają ozdobne duże lampy. W tle, u dołu arkady rozciąga się poziomy pas w drobne linie czarnych kresek. Drzeworyt cechuje gęste wyraziste szrafowanie i ciemna, ograniczona paleta farb wodnych użytych do kolorowania odbitki. Wzdłuż dołu drzeworytu widnieje inskrypcja wykonana na poziomym pasie, nieukończona, z błędami i odwróconą litrą "Z" (w odbiciu lustrzanym). Wykorzystano kolory: blado cynobrowy o różnym natężeniu: aureola wokół głowy, krzyż na szkaplerzu, łuk nad arkadą, dolna część lamp, posadzka na drugim planie. Kolor ziemistej zieleni, którym pomalowano wnętrze arkady. Kolor żółty: promienista część aureoli, posadzka, na której stoi Chrystus, detale architektury. Kolor ciemnobrązowy, prawie czarny - włosy i zarost Jezusa, fragmenty architektury, lamp.
motyw ikonograficzny: arkada , Chrystus Nazareński , Jezus , korona cierniowa , lampa , szkaplerz , sznur
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IBRA ZRI: A ZOINSEIE , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: MCz.IV.159:60
uwagi: Przedstawienie, ukazujące ukoronowanego cierniem Jezusa przed Piłatem, ze spętanymi rękami i szkaplerzem trynitarskim na piersiach rozpowszechnione zostało przez sprowadzonych z Hiszpanii trynitarzy, przybyłych do Polski w XVII wieku. Zajmowali się między innymi wykupywaniem jeńców z niewoli. We wszystkich swoich domach zakonnych szerzyli kult cudownej figury z Madrytu, tzw. Chrystusa Nazareńskiego od wykupu niewolników (zwanego Wykupionym). Do najpopularniejszych przedstawień tego typu w Polsce należała rzeźba z warszawskiego kościoła Trójcy Świętej na Solcu, oraz kościoła trynitarzy na Antokolu w Wilnie datowana na 1700 rok. Także we Lwowie czczona była figura Jezusa Nazareńskiego znajdująca się w klasztorze trynitarzy, sprowadzonych do tego miasta w 1686 roku. Prezentowany wizerunek wzorowany jest na jednej z tych dwóch ostatnich figur Jezusa Nazareńskiego. Z upływem czasu wizerunek zaczął symbolizować wyzwolenie od grzechu i wyrażał akt ekspiacji.
fotografia: Miry, Agnieszka , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©