BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000937
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,3 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Święty Maciej ukazany został w całej postaci, frontalnie, z głową skierowaną w lewo. Stoi boso, z lewą nogą wspartą na kamieniu, na tle pagórkowatego krajobrazu pozbawionego roślinności i nieba z obłokami, które rozstępują się przy głowie świętego. Święty w lewej ręce trzyma dużą księgę opartą na biodrze, w prawej dłoni swój atrybut - niewielki topór. Apostoł ma drobną twarz przedstawioną profilem i włosy opadające na lewe ramię. Jego głowę otacza okrągła promienista aureola uformowana wewnątrz w gwiazdę. Święty ubrany jest w długą szatę i obficie pofałdowany płaszcz. U dołu grubą linią, którą obramowano cały wizerunek, zostało wydzielone poziome pole z dwuwierszową inskrypcją między dwoma czarnymi punktami. Drzeworyt jest kolorowany akwarelą niebieską, błękitną, bladofioletową i brązową.
motyw ikonograficzny: apostoł , aureola , księga , święty Maciej , topór
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.MATHIAS.APOSTOL , (u dołu pośrodku)
numer inwentarza: MCz.IV.161:60
uwagi: Maciej Apostoł, Święty Maciej (zm. ok. 80) był uczniem Jezusa Chrystusa, który do grona 12 apostołów został dołączony po samobójstwie Judasza. Jest świętym Kościoła katolickiego i prawosławnego. Towarzyszył Zbawicielowi od jego chrztu do Wniebowstąpienia. W czasie swojej działalności nawrócił wielu niewiernych i czynił także cuda. Znienawidzony, został ukamienowany, a rzymski żołnierz pozbawił go głowy toporem. Jego atrybutami są halabarda, księga, krzyż, kamienie, miecz, topór, włócznia, którymi miał być dobity. Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Autora klocka określa mianem: "Mistrz św. Macieja".
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 22 nr 5 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 34 nota 136 -odnosi się do podobnej odbitki w Bibliotece Jagiellońskiej
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©