BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001011
<
MNP_E_sz_ 2086_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_ 2086_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,2 x 25,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701?-1800? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia scenę ukoronowania Maryi na Królową przez Trójcę Świętą. W centrum kompozycji (po jej prawej stronie) Bóg Ojciec i (po jej lewej stronie) Syn Boży trzymają wspólnie koronę nad głową Marii, której postać znajduje się nieco niżej. Nad Madonną, centralnie - w tle złocistej (owalnej) poświaty, z której rozchodzą się promienie - unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. Maria głowę – otoczoną kolistym nimbem z promieniami - trzyma prosto, nieznacznie tylko zwróconą w kierunku Jezusa, kieruje swój wzrok na Syna. Lewą rękę ma odchyloną, a prawą przyciśniętą do piersi. Z jej ramion spływa długi niebieski płaszcz, pod którym ma białą suknię przewiązaną w pasie. Bóg Ojciec, długiej białej szacie okrytej czerwonym spiętym pod szyją płaszczem, wokół głowy ma nimb w formie trójkąta. Lewą ręką trzyma berło i wspartą na kolanach kulę ziemską. Przedstawiony tu jako Starzec ma „siwe” (tj. niebarwione) włosy, wąsy i długą brodę. Chrystus z długimi czarnymi włosami i krótkim czarnym zarostem, w przerzuconym przez lewe ramię, szeroko rozwianym czerwonym płaszczu, odsłaniającym Jego nagi tors (z zaznaczoną raną od włóczni), w prawej dłoni trzyma berło (?) bądź kij pasterski (?).Wokół głowy ma kolisty nimb z promieniami. Tej niebiańskiej liturgii asystują aniołowie. Ich bezcielesne główki – jak i pozostałe postacie - wyłaniają się z gęstych kolorowych obłoków. Siedem, rozmieszczonych po łuku, putto umieszczonych jest w górze kompozycji, ponad gołębicą, a dwa widnieją w dole, u stóp Maryi. Wzdłuż dolnej krawędzi poprowadzono napis. Większość partii drzeworytu wypełnia gęste kreskowanie.
motyw ikonograficzny: berło , korona , Koronacja Najświętszej Marii Panny , ornament roślinny , Trójca Święta
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIeNTY TROICI , (wzdłuż dolnego brzegu)
numer inwentarza: MNP E sz 2086
uwagi: J. Kieszkowski klocek drzeworytniczy, z którego wykonano odbitkę datuje na drugą połowę XVIII wieku, a jego autora określa mianem: "Mistrz Koronacji N.P.Marji". Scenę koronacji Matki Bożej - popularny w grafice dewocyjnej wizerunek – niekiedy zaliczano do przedstawień Trójcy Świętej. Tak też - jak widać z podpisu - uczynił autor klocka; wynikało to, być może, z błędnego rozumienia dogmatu o Trójcy Świętej i uznawania Marii za jedną z postaci Trójcy.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000001007 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©