BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001167
<
104864_V_p_60_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_60_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 29 x 19,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki graficznej: 1921ante
opis: Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem na lewej ręce. Maria ukazana w półpostaci, o twarzy zwróconej w prawo i dłoniach skrzyżowanych poniżej kolan Jezusa. W lewej dłoni trzyma chusteczkę. Z głowy spływa maforion w drobny wzór roślinny, z gwiazdą nad czołem i z wielopłatkowym kwiatem na prawym ramieniu. Pod płaszczem widoczna suknia w pionowe paski. Głowę Madonny otacza okrągła aureola z promieniami w kształcie ząbków. Dwa anioły ukazane w locie podtrzymują nad nią koronę zwieńczoną krzyżem. Dzieciątko w pasiastej szacie i z głową otoczoną aureolą, wznosi prawą dłoń, w lewej trzyma przyciśniętą do boku, zamkniętą księgę z motywem krzyża na okładce. Tło gładkie, całość kompozycji ujęta w prostokątną ramkę z szerokim czarnym paskiem u dołu. Na rewersie pieczęć z liczbą "60". Przez środek kompozycji biegnie ukośna, biała linia - ślad pęknięcia deski.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , chusteczka , dłoń , korona , krzyż , księga , liść , Matka Boska z Dzieciątkiem , welon
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 104864 V (p.60)
uwagi: Matka Boska z Dzieciątkiem reprezentuje typ ikonograficzny Matki Boskiej Śnieżnej, którego pierwowzorem jest wizerunek z rzymskiego kościoła Santa Maria Maggiore. Od XVI w. jego kult rozpowszechniał się w Europie, docierając też do Polski. W okolicach Lubaczowa czczono wiele przedstawień Matki Boskiej Śnieżnej: Matkę Boską Leżajską, Matkę Boską Pocieszenia z Jodłówki, Matkę Boską z kolegiaty w Jarosławiu. Kieszkowski dopatruje się pierwowzoru w "jakimś cudownym obrazie (ruskim?)" i przypisuje drzeworyt "Mistrzowi Ukrzyżowania". Prawdopodobnym wydaje się, że wizerunek przedstawia Matkę Boską Leżajską, czczoną w Sanktuarium w Leżajsku. Odbitka odciśnięta została z jednego z trzynastu klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Klocki te obecnie przechowywane są w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Drzeworyt wraz z całą teką był darem Księgarni M. Arcta w Poznaniu dla Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego w 1924 roku.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
5000000235 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©