BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001291
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,7 x 20,3 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1940-1977
opis: Chrystus na krzyżu umieszczonym na dwustopniowym postumencie z czaszką Adama i skrzyżowanymi piszczelami pośrodku. U stóp krzyża, po lewej, klęcząca św. Maria Magdalena z rozpuszczonymi długimi włosami. Po prawej święty Jan Ewangelista składający ręce do modlitwy, a po lewej Matka Boska Bolesna z sercem przebitym mieczem. Ich głowy otaczają promieniste aureole. Wokół krzyża czarna girlanda w kształcie serca z białym ornamentem ulistnionej falistej gałązki. Pod ramionami Chrystusa wota w kształcie serc z monogramami. W tle, po prawej stronie krzyża, budowla sakralna z dwoma wieżami. Kompozycja w obramowaniu z cienkiej czarnej linii.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , czaszka Adama , Matka Boska Bolesna , święta Maria Magdalena , święty Jan Ewangelista , wotum (serce)
stan zachowania: uszkodzony
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu, nad głową Chrystusa) MARYA , (na wotum po prawej stronie) IHS , (na wotum po lewej stronie)
numer inwentarza: BN G.66912
uwagi: Odbitka z jednego z trzynastu klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Odbitka z dwustronnego klocka wykonanego w XIX wieku w warsztacie Kostryckich w Płazowie, prawdopodobnie ze spuścizny po Wiktorze Zbigniewie Langnerze (1906-1985) krakowskim grafiku, malarzu i twórcy ekslibrisów. W czasie okupacji, wspólnie z etnografem prof. Romanem Reinfusem, w PAU, gdzie przechowywano zbiory Muzeum Etnograficznego w Krakowie, w tajemnicy wykonał odbitki z około 30 ludowych klocków drzeworytniczych służących do druku na płótnie. Pochodziły z kijowskiego muzeum i przez Niemców były przeznaczone na opał. Odbitki z płazowskich klocków drzeworytniczych, w tym opisywanego "Chrztu Chrystusa" mogły powstać w tym samym czasie, mogły też stać się własnością Langnera już po wojnie, przed 1977 rokiem, kiedy to grafik swój zbiór przekazał Bibliotece Narodowej w Warszawie. W księgach BN dar powiązany z 1997 rokiem.
fotografia: Business Graphics Datentechnik GmbH , 2013
obiekty związane:
5000000235 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2015.12.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©