BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001373

Matka Boska Bolesna

warianty tytułu: Siedmiobolesna Panna Maria

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8 x 5,8 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805 datowanie odbitki graficznej: od 1934-do 1941
opis: Odbitka z klocka drzeworytniczego jednostronne, ze schematycznie przedstawionym wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej, nazywanej Matką Boską Siedmiobolesną. Maria ukazana frontalnie, obejmuje rękami ciało Jezusa, bezwładnie leżące na jej kolanach. W jej piersi wbitych jest 7 mieczy. Głowa otoczona nimbem i zwieńczona koroną. Jezus ukazany w perizonium, opromieniony.
motyw ikonograficzny: ciało Chrystusa , Matka Boska Bolesna
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: F-E-12476
uwagi: Klocek z którego odciśnięto drzeworyt wraz z grupą innych trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Odbitka wykonana została dla Muzeum Narodowego w Martinie przez Kníhtlačiarský účastinárský spolok. Pieta o cierpiącym obliczu, trzymająca na kolanach bezwładne ciało Jezusa, często z siedmioma mieczami wbitymi w serce, symbolizującymi siedem boleści Marii, to popularne na Słowacji przedstawienie, nazywane Matką Boską Siedmiobolesną. Od XVI wieku powstawały tu miejsca pielgrzymkowe, kaplice i bractwa poświęcone „Bolejącej Matce Pana” której cześć oddawano między innymi w Bratysławie (kościół p.w. św. Marcina), na Górze Maryjnej w Nitrze, Topolčanach czy Šaštínie. W 1927 r. papież Pius XI ogłosił Matkę Boską Siedmiobolesną patronką Słowacji. W 1995 r. papież Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji cudownej figury Matki Boskiej Siedmiobolesnej w Šaštínie, które jest narodowym sanktuarium Słowaków. Przedstawienia Matki Boskiej Bolesnej były popularnym wzorcem ikonograficznym w słowackiej twórczość ludowej. Najczęściej kopiowano wizerunek Matki Boskiej w Šaštínie , której wyobrażenie znane były w całej Słowacji. Do często kopiowanych należały także figury czczone w Nitrze, Topolčanach, Holíču. Rzeźby w drewnie, kamieniu, grafika oraz obrazy na szkle wzorowane były także na wizerunkach popularyzowanych za pośrednictwem druków dewocyjnych i w ówczesnej literaturze religijnej. W XIX wieku Pieta była najczęściej podejmowanym tematem przez ludowych artystów. Powstawały liczne kapliczki przydrożne , powszechnie wizerunki Matki Boskiej Bolesnej – orędowniczki, pocieszycielki i wspomożycielki w trudnych sytuacjach zawieszano w domach. Nabożeństwo oddawane Matce Boskiej Siedmiobolesnej było jednym z czynników narodowotwórczych wśród Słowaków.
obiekty związane:
5000001372 klocek drzeworytniczy jednostronny Matka Boska Bolesna
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©