BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001377
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 9,5 x 4,5 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900 datowanie odbitki graficznej: od 1934-do 1941 , 1933-1934- pozyskanie klocka, z którego wykonano odbitkę do zbiorów Muzeum. 1941 - czas opracowania karty naukowej odbitki.
opis: Odbitka z klocka drzeworytniczego jednostronnego. Przedstawienie Matki Boskiej wypełnia kompozycję. Maria ukazana w całej postaci, w kontrapoście, stojąca na obłoku usytuowanym na niewielkim postumencie. Ubrana w suto marszczoną, powłóczystą suknię i płaszcz oraz welon spływający głowy, zwieńczonej koroną. W prawej dłoni Matka Boska trzyma berło. Niemal cała postać opromieniona. Kompozycja obwiedziona białą obwódką.
motyw ikonograficzny: berło , korona , Matka Boska
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: F-E-12480
uwagi: Klocek z którego odciśnięto drzeworyt trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Do 1941 roku wykonana z niego została odbitka przez Kníhtlačiarský účastinárský spolok w Martinie. Drzeworyt przedstawia prawdopodobnie wizerunek Matki Boskiej Lewockiej, czczonej w słowackim Sanktuarium w Lewoczy (Mariánska Hora, Levoča). Mariańska Góra (zwana też Olivetską Górą) była znana jako miejsce pielgrzymkowe już w XIII w.W 1311 r. osiedlili się tu franciszkanie, którzy jako czciciele Matki Boskiej rozwinęli to miejsce jako centrum pielgrzymkowe. W XV w. umieszczono w kościele gotycką rzeźbę Matki Boskiej Niepokalanej, która prawdopodobnie zastąpiła starszy wizerunek. Po okresie reformacji kult Matki Boskiej w Lewoczy uległ ożywieniu. Wizerunek słynący łaskami odwiedzały rzesze pielgrzymów. W 1673 roku Stolica Apostolska nadała sanktuarium liczne odpusty. Matkę Boską czczono miedzy innymi jako patronkę trwających w wierze. W czasach komunistycznych , mimo zakazów wielu pielgrzymów przybywało nadal do Lewoczy a Mariánska Hora stała się narodowym sanktuarium Słowaków.
obiekty związane:
5000001376 klocek drzeworytniczy jednostronny Matka Boska
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.09.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©