BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001633
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33,2 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Wizerunek Matki Boskiej o charakterystycznej trójkątnej sylwetce z Dzieciątkiem na lewej ręce i berłem w prawej. Matka Boska w sukni zdobionej florystycznym ornamentem. Na płaszczu kilka pasów wypełnionych roślinnymi motywami, obrzeżenie płaszcza szerokie, białe, w proste kwiaty. Na głowach Matki Boskiej i Dzieciątka korony. Po bokach żyrandole, pod nimi napis. Cała postać okolona jest wieńcem kwiatów z listkami. Kwiaty są wielopłatkowe, kilkuwarstwowe. W narożach drzeworytu ozdobne ćwiartki kół, składające się z kilku odrębnych motywów. Na czterech bokach, pośrodku znajdują się połówki kół z motywem ząbkowym i wielopłatkowym kwiatem. Całość kompozycji otoczona cienką czarną linią. W lewym dolnym rogu ołówkiem nakreślona liczba „10”.
motyw ikonograficzny: berło , korona , kwiat , żyrandol
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SANCTA/MARIA/LAURE/TANA , (w centrum drzeworytu, po obu stronach postaci Matki Boskiej)
numer inwentarza: PME 31459
uwagi: J.Kieszkowski nieznanego autora klocka drzeworytniczego określa mianem: "Mistrz Matki Boskiej Loretańskiej", a dzieło tego drzeworytnika datuje na pierwszą połowę XVIII wieku. Jako prawdopodobny pierwowzór tej grafiki ludowej wskazuje obraz Najświętszej Marii Panny Loretańskiej z kościoła w Olkienikach (Wileńszczyzna). Odbitka jest jedną z grafik, które znalazły się w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" Zygmunta Łazarskiego wydanej w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Odbitka pozyskana przez PME od K. Niedzielskiego w roku 1954. Dawny numer archiwalny drzeworytu: 3440.
literatura: Kieszkowski, Zwięzły katalog wystawy dawnych drzeworytów ludowych, 1921, s. 25, nr 17 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 35, kat. 148 (dot. podobnej odbitki w Bibliotece Jagiellońskiej)
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000944 teka grafik Teka Łazarskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Brzozowska, Leonia, 2022.12.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©