BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000302
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 10 x 7,4 cm
miejsce pozyskania: Płazów?
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1851-1900
opis: Kształt prostokąta stojącego. Papier pożółkły i poszarzały. Pośrodku ukazany frontalnie, stojący św. Filip w długiej szacie, z płaszczem przerzuconym przez prawe ramię i spływającym ukośnie z przodu. Stopy bose, stykające się piętami. W lewej ręce laska zwieńczona krzyżem o ramionach zakończonych gałkami. Wokół głowy ząbkowana aureola. U stóp bujna roślinność: kwiaty o lancetowatych liściach i kępy trawy, a także murawa zaznaczona poziomymi równoległymi liniami. W lewym górnym rogu Oko Opatrzności z rzędem promieni. Odbitka kolorowana ręcznie. Aureola koloru sepii obwiedziona ceglastym pasem. Twarz świętego pociągła, włosy krótkie z przedziałkiem, broda półdługa - niemalowane. Płaszcz ceglasty, szata koloru sepii. Krzyż czarny. Po bokach i w prawym górnym rogu poziome czarne kreski podmalowane plamami koloru ceglastego. Oko Opatrzności koloru sepii. Kwiat po prawej ceglasty, z liśćmi barwy sepii. U dołu, wydzielony równoległymi liniami poziomy pas z częściowo czytelną inskrypcją, podmalowany farbą koloru sepii. Kompozycja obramowana czarną linią.
motyw ikonograficzny: laska , Oko Opatrzności , płaszcz , święty Filip
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S,FILIPA APOS... , (u dołu)
numer inwentarza: MPE-245
uwagi: Był jednym z dwunastu apostołów Jezusa, bratem Piotra i Andrzeja. Należał do uczniów św. Jana Chrzciciela. Jako piąty został wybrany przez Chrystusa. Jest świętym wielu Kościołów. Tradycja wschodnia podaje, że głosił Ewangelię Partom, Grekom i Scytom (w okolicach Donu i Dniepru), mieszkańcom Lidii i Frygii (Azja Mniejsza). Zmarł prawdopodobnie ok. 81 r. w Hierapolis we Frygii, powieszony na słupie. Inna relacja podaje, iż został ukrzyżowany i ukamienowany. Przyjmuje się też, że zginął śmiercią męczeńską, przez przywiązanie do krzyża w kształcie litery T. W Rzymie jego kult zainicjowało sprowadzenie w VI wieku relikwii Filipa i Jakuba Młodszego do bazyliki 12 apostołów. Święty Filip jest patronem kilku miast w Europie. Opiekuje się kapelusznikami, pilśniarzami i cukiernikami. W sztuce sakralnej jest przedstawiany zazwyczaj jako starszy, brodaty, często łysy mężczyzna z krzyżem bądź belką od krzyża jako atrybutem. Niekiedy trzyma kamienie - znak męczeństwa, innym razem towarzyszy mu anioł. <br > Odbitka pozyskana do zbiorów w 1956 roku w terenie. W dawnej księdze inwentarzowej pod numerem 13132 widnieje błędny zapis "prawdopodobnie Ułazów".
fotografia: Horwat, Marek , 2012
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.09.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©