BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: MW
okres działalności: pierwsza połowa XIX w.
miejscowość: Małopolska
uwagi: Postać dotąd niezidentyfikowana. Tak sygnowana jest odbitka z Muzeum w Bochni nr inw. MB-E/1244.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.09.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©