BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: Y.P.
miano alternatywne: P.Y.
okres działalności: XIX w.?
uwagi: Inicjał P.Y. pojawia się na awersie dwustronnego klocka drzeworytniczego z wizerunkiem Trójcy Świętej, na rewersie z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej widnieje odbicie lustrzane tego inicjału Y.P. Klocek znajduje się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, nr inw. MDT 965.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.10.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©