BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: E W
uwagi: Drzeworytnik działający prawdopodobnie w połowie XVIII wieku, posługujący się sygnaturą "E W", Kieszkowski określa go mianem "Mistrz E.W.". W Tece Łazarskiego znalazła się odbitka kolorowana wykonana z klocka tego autora, przedstawiająca św. Mikołaja. W Muzeum Podlaskim w Białymstoku przechowywany jest drzeworyt z tego samego klocka, odbity w XIX w. Odnaleziony został w Pietkowicach na Podlasiu, co sugeruje stosunkowo duży zasięg tego drzeworytu.
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.09.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©