BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: I.F.
okres działalności: 2 połowa XVIII wieku
uwagi: Przypuszczalne inicjały drzeworytnika, wykonawcy klocka datowanego na 1780 rok, znajdującego się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, nr inw. MT-E/1945 a-b.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.10.18,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©