BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: PW (Pawłowski Wincenty?)
warsztat: warsztat z Łąk Bratiańskich ? okres działalności: XVIII wiek
miejscowość: Łąki Bratiańskie
uwagi: Inicjałem PW jest sygnowany drzeworyt ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku z wyobrażeniem św. Józefa z Dzieciątkiem, nr inw. MDPŁ/189. Ten sam drzeworytnik wykonał prawdopodobnie klocki, z których odbito wizerunek Matki Boskiej Łąkowskiej (nr inw. MDPŁ/188) umieszczony z poprzednim niegdyś na jednym feretronie. Inicjały przypisał Wincentemu Pawłowskiemu T. Seweryn, Sztuka ludowa w Polsce, 1948, s. 39. W literaturze można znaleźć także błędne odczytanie inicjału jako "RW. Wynika z bliskiego sąsiedztwa obu liter.
Identyczny inicjał widnieje na drzeworycie ze zbiorów w Rabce, nr inw. MOR - E/299, bardzo wątpliwe jest jednak, aby chodziło o tę samą osobę.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.11.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©