BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: drzeworytnik z okolic Czortkowa
okres działalności: 2. poł XIX w. ?
miejscowość: Czortków (Chortkiv) raion
uwagi: Nie znany z imienia i nazwiska drzeworytnik. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajdują się 3 odbitki tego autora. Dwie z nich, naklejone na jeden karton, opatrzone zostały następującym napisem: " drzeworyty chłopskie z okolic Czartkowa (...) z klocków, wycinane (...) przez chłopa, przez tegoż na papierze odbite".
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.09.02,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©