BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: Pz
miano alternatywne: PZ
okres działalności: 2. połowa XVIII w.(?)
miejscowość: Polska południowo-wschodnia?
uwagi: Nieznany bliżej drzeworytnik lub różne osoby o tych samych inicjałach. Oznaczone są nimi dwie odbitki z tej samej deski ukazujące Chrystusa na krzyżu, nr inw. MNK III ryc. 29016 i ECT.3087, oraz dwa drzeworyty przedstawiające Chrystusa Nazareńskiego: ze Lwowa, ECT.3063 oraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie: Gr.Pol.20389/4 MNW. Na tych odbitkach sygnatura wykonana jest tonowo. Porównując inskrypcje na tych odbitkach, można dostrzec podobieństwo w sposobie kształtowania litery A. Sygnatura PZ widnieje też na drzeworycie ECT. 3117, przedstawiającym św. Wincentego.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.09.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©