BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: H.G.
okres działalności: druga połowa XVIII w.(?)
uwagi: Nieznany bliżej artysta, autor drzeworytu z wizerunkiem Chrystusa Kobylańskiego (Bibl. Stefanyka we Lwowie, kolekcja J.G. Pawlikowskiego, nr inw. 69742). Sygnatura artysty wykonana techniką białorytu. Ze względu na tematykę grafiki można domniemywać, że artysta działał na terenie Polski południowo-wsch. Podobna sygnatura na odbitce z wizerunkiem św. Barbary, ECT.3107, Biblioteka Stefanyka.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.10.02,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©