BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: A.I. lub A.D
rzeźbiarz cudów św. Antoniego (wg Kieszkowskiego): okres działalności: 1801-1815
miejscowość: teren Żmudzi
uwagi: Monogram A.I lub A.D. ((druga litera mało czytelna!) znajduje się na jednym z drzeworytów, wydanym przez Łazarskiego (św. Anna Samotrzecia, w Tece Łazarskiego drzeworyt oznaczony nr 38). Kieszkowski przypisuje drzewory artyście, którego określa mianem "rzeźbiarza cudów św. Antoniego". Wg. Galaunego temu samemu drzeworytnikowi można przypisać jeszcze 3 inne wizerunki: Cud sw. Antoniego, Ucieczkę do Egiptu i Jezusa z Nazaretu.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.12.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©