BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: SAM
okres działalności: około 1821
miejscowość: okolice Kalwarii Zebrzydowskiej ?
uwagi: Prawdopodobnie autora klocka drzeworytniczego lub odbitki można wiązać z ośrodkiem pątniczym w Kalwarii Zebrzydowskiej, w której jednym z powszechnie czczonych wizerunków był Chrystus Upadający pod Krzyżem. Sygnatura SAM na klocku drzeworytniczym z którego odciśnięto odbitkę, znajdującą się w zbiorach Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie (nr inw. F-E-20778) wykonana jest techniką białorytu dość nieporadnie. Być może wtórnie wycięta została przez właściciela klocka?
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2017.08.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©