BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: AK
uwagi: Inicjał "AK" pojawia się na drzeworycie z terenu Moraw, ofiarowanym przez czechosłowackich muzealników w 1949 roku, w czasie wizyty w Polsce. Drzeworyt znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, nr inwent. 84372/MEK.
opracowanie dokumentu: Brzozowska, Leonia, 2019.03.20,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©