BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

warsztat
nazwa warsztatu: Ośrodek w Bobrku
okres działaln.: XIX w.
siedziba: Bobrek
miejsce działalności: Bobrek, Polska uwagi: Najstarsze wiadomości na temat drzeworytników z Bobrka przekazał w 1841 roku Ambroży Grabowski. Była to jedna z pierwszych wzmianek na temat ludowego drzeworytnictwa na ziemiach polskich, sporządzona w okresie, kiedy jeszcze zjawisko to było dość powszechne. Grabowski w swoich "Wspomnieniach" odnotował: "We wsi Bobrków na zachód od Krakowa o mil 3 lub 4 miejscowi włościanie trudnią się wyrabianiem tak zwanych u ludu wiejskiego kołderek, czyli obiciów papierowych i obrazków świętych, czem w naszych czasach odznacza się włościanin bobrecki Sagan, a są prócz niego i inni, którzy się tem trudnią. Taki artysta własną ręką wyroby takowe wytwarza: wyrzyna formę w drzewie, odciski robi za pomocą prostego sposobu, kolorami nawodzi i rozprzedażą obiega jarmarki, targi i odpusty, gdzie tylko spodziewa się znaleźć zgromadzenie ludzi. Tak n. p. wieśniak we wsi Bobrku w Rzpltej krakowskiej, nazwiskiem Wojciech Bryndza, drukuje sam drzeworyty. Na formie drzewianej odciska na wilgotnym papierze ręką lub szmatą albo czem podobnem, ale bez pomocy prasy, obrazki świętych wielkości dwu-arkuszowej, które potem ze sobą zlepia w jeden obrazek. Iluminuje je zaś pędzlem zapomocą patronów różnemi jaskrawemi farbami" . Niektórzy badacze drzeworytnictwa ludowego wnioskowali na podstawie notatki Ambrożego Grabowskiego, że w Bobrku musiał znajdować się większy ośrodek tego rodzaju wytwórczości chłopskiej. Jednakże brak bliższych danych źródłowych oraz niewielka liczba odbitek drzeworytniczych, których proweniencję można by wiązać z tą miejscowością, nie pozwalają wysuwać takich wniosków i orzekać o skali tego zjawiska. Z zachowanych informacji wynika, że we wsi działało co najmniej dwóch drzeworytników: Wojciech Bryndza oraz Sagan. Literatura: Grabowski Ambroży, Wspomnienia. Kraków 1909, t. II, s. 376
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.08.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©