BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

warsztat
nazwa warsztatu: warsztat z Łąk Bratiańskich
okres działaln.: 1789-1905?
siedziba: Łąki Bratiańskie
miejsce działalności: Łąki Bratiańskie, Polska uwagi: Istnienie ośrodka było związane z sanktuarium maryjnym w Łąkach Bratiańskich. Twórcy rzeźb i drzeworytów są w większości anonimowi, kilku znamy z monogramów: SS, SZ, G.S., P.W. Przypisywane im odbitki drzeworytnicze znajdują się w Muzeum Dziecezjalnym w Płocku i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Obecnie Łąki Bratiańskie są częścią miejscowości Bratian, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-kujawskie.
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.11.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©