BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000003
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 29 x 19 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1848 datowanie odbitki graficznej: 1973
opis: Wizerunek świętego Ignacego Loyoli, ujętego w 3/4 postaci, z głową lekko zwróconą w lewo, rękami skrzyżowanymi na piersiach. Nad dłońmi znajduje się na kolistym opromienionym polu monogram będący symbolem Jezusa Chrystusa w formie akronimu, z krzyżem i sercem. Wokół głowy w birecie widnieje aureola z czterema gwiazdami i drobnymi ząbkami wewnątrz. W górnej części kompozycji po bokach znajdują się podwieszone draperie ozdobione motywami liści między pionowymi paskami. Białe tło jest rytmicznie pokryte poziomymi czarnymi kreskami. U dołu na białym pasie widnieje czarna inskrypcja z datą.
motyw ikonograficzny: aureola , biret , gwiazda , kotara , płaszcz , strój zakonny , święty Ignacy Loyola , zakonnik (jezuita)
napisy i znaki: OBRAZ SIGNACEGO P: 1848: , (wzdłuż dolnej krawędzi) IHS , (na piersi świętego)
numer inwentarza: 47843/1 MEK
uwagi: Odbitka jest niewyraźna, fragmenty częściowo zatarte w wyniku znacznego zużycia klocka drzeworytniczego. Wykonano z niego w 1973 roku dziesięć odbitek, które zostały zinwentaryzowane w muzeum pod numerem 47843/1-10 MEK.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000005 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Ignacy Loyola, Święty Benedykt?
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.06.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©