BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000014
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 7,1 x 13,7 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1815? datowanie odbitki graficznej: 1970
opis: Odbitka przedstawia na dwóch osobnych kwadratowych polach, otoczonych ramką, wizerunki: Matki Boskiej Bolesnej Młodzawskiej i Chrystusa na krzyżu. Matka Boska (z lewej) przedstawiona została w półpostaci, ubrana w kropkowany maforion, w koronie. Prawą rękę dotyka piersi, lewą ma opuszczoną. Tło wykonane tonowo zdobią kwiaty i kropki. Z trzech stron wizerunku widnieje napis majuskułą. Drugi wizerunek ukazuje Ukrzyżowanego na podobnym tle, na którym prócz kwiatów i kropek widnieją gwiazdy. Chrystusa na krzyżu otacza napis. Wyrazy oddzielone są drobnymi 8-płatkowymi kwiatami.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ECCE MATER DO LO RO ZA INRI , (wzdłuż brzegów wizerunku Matki Boskiej) OCRUX A VE SPE ZO NICA , (wzdłuż brzegów wizerunku Chrystusa na krzyżu)
numer inwentarza: 36661 MEK
uwagi: Ukazana na drzeworycie Matka Boska wzorowana jest na cudownym wizerunku Matki Boskiej Młodzawskiej z 1. poł. XIX wieku. Obraz ten znajduje się w ołtarzu głównym kościoła pw. Św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej we wsi Młodzawy Małe, w woj. świętokrzyskim.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000171 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus na krzyżu i Matka Boska z Dzieciątkiem, Chrystus na krzyżu i Matka Boska Młodzawska
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2011.07.11,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©