BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000017

Chrzest Chrystusa, Święty Kazimierz Królewicz

warianty tytułu: Chrzest w Jordanie, Święty Kazimierz Jagiellończyk

klocek drzeworytniczy dwustronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31 x 18,5 x 2,6 cm
miejsce pochodzenia: Płazów miejsce pozyskania: Płazów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838?
opis: Awers. Scena przedstawia chrzest Chrystusa. Z rękami skrzyżowanymi na piersi i opasanymi biodrami, stoi zanurzony po łydki w wodach Jordanu. Jego głowę otacza aureola. Po lewej, na brzegu stoi św. Jan Chrzciciel w aureoli, odzieniu ze skóry, z piersią przepasaną rzemieniem i z laską w kształcie krzyża w prawej ręce. We wzniesionej lewej ręce, trzyma naczynie, z którego spływa struga wody. Po prawej ukazano anioła w długiej sukni, który w rękach trzyma rozpostartą szatę. Między postaciami Chrystusa i św. Jana widnieje palma, a między Chrystusem i aniołem trzcina. Wydarzeniu towarzyszy z nieba Duch Święty w postaci Gołębicy w wieńcu obłoków poprzetykanych promieniami. Pęk promieni pada z góry, rozpraszając się nad głową Chrystusa. Po bokach ukazano cztery uskrzydlone głowy aniołów. U dołu biegnie poziomy pas z inskrypcją, oddzielony do dolnej krawędzi klocka niewyciętym szlakiem. <br> Rewers. Pośrodku św. Kazimierz Królewicz przedstawiony en face jako młodzieniec. W lewej ręce trzyma gałązkę z trzema kwiatami, w prawej krzyż łaciński. Jego głowę w mitrze książęcej zwieńczonej krzyżem otacza aureola z dwunastoma gwiazdami. Święty jest ukazany w długiej szacie i płaszczu z gronostajowym kołnierzem, mankietami i obszyciem, ozdobionym czteropłatkowymi kwiatami z esowatymi łodyżkami i lancetowatymi liśćmi na czarnym tle. Na pierś spływa łańcuch z krzyżem greckim. U góry po lewej stronie widnieje Oko Opatrzności, z pękiem promieni skierowanych ku świętemu, a w prawym górnym rogu obłoki w kształcie półkoli różnej wielkości. Po bokach, u dołu na murawie wznoszą się dwie budowle sakralne z dwuspadowymi dachami i sygnaturkami zwieńczonymi krzyżami. Kompozycję otacza prostokątne obramowanie. Wzdłuż dolnej krawędzi widnieje poziomy pas z inskrypcją. Litery "Z" w imieniu świętego zostały wycięte odwrotnie.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , Chrzest Chrystusa , Duch Święty , gałązka palmy , kościół , krzyż , kwiat (lilia) , laska , mitra , obłok , Oko Opatrzności , płaszcz gronostajowy , rzeka (Jordan) , sygnaturka , szata , święty Kazimierz Królewicz , trzcina
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W.S KAZIMIRZA , (wzdłuż dolnej krawędzi rewersu) S WIENTY.YAN KZYCI , (wzdłuż dołu awersu)
numer inwentarza: 7806 MEK
uwagi: Św. Kazimierz Królewicz (1458-1484) był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Przygotowywany do objęcia rządów i uważany na Litwie za dobrego kandydata na Wielkiego Księcia, zmarł młodo na gruźlicę. W 1602 r. został kanonizowany. Jest patronem Polski i Litwy, orędownikiem poświęcających się służbie publicznej, a także rzemieślników. Miejscem jego szczególnego kultu jest katedra wileńska. Pośrednim wzorem mógł być drzeworyt z 1521 r. w żywocie św. Kazimierza autorstwa legata papieskiego Zachariasza Ferreri, przy czym różaniec zastąpiono krzyżem. Podobny wizerunek, w postaci rzeźby, znajduje się także na relikwiarzu w katedrze w Wilnie. Ten typ ikonograficzny rozpowszechniał zakon jezuitów, a także uniccy bazylianie, krzewiący szczególnie kult św. Kazimierza. Chrzest Chrystusa z Płazowa, ma swe korzenie w malarstwie renesansowych artystów tworzących w Italii w XV wieku: Cima da Conegliano, Andrea del Verrocchio, czy Giovanniego Belliniego, którzy w podobny sposób zakomponowali tę scenę. Jeden z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. W 1891 r. kolekcjonerka Maria Dembowska z Zakopanego pozyskała do swoich zbiorów pierwszą ich partię, zaś w 1899 r. po śmierci Macieja Kostryckiego juniora pozostałe matryce do odbijania drzeworytów. W 1921 r. nowa właścicielka przekazała jeden z nich do zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego (7802/MEK). Po jej śmierci w 1922 r. jedenaście klocków drzeworytniczych trafiło do spokrewnionego ze zbieraczką Józefa Mehoffera, zaś jedna do zaprzyjaźnionej z nią Wandy Lilpopowej. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób, szczególnie za namową Jadwigi Korniłowiczowej, córki Henryka Sienkiewicza oraz Juliusza Zborowskiego,dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, niezwykle cenny zbiór ofiarowany został przez nowych właścicieli Muzeum Etnograficznemu w Krakowie (1926 r.).
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000114 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000117 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000116 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000018 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000342 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000343 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000344 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000233 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000448 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000449 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000450 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000520 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000523 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000904 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000909 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000913 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001018 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000001028 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001032 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000001034 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001094 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000001277 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001285 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001289 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001338 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz
5000001348 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001496 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000001556 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz
5000001567 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000001594 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000001626 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.09.20,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©