BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000126
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
miejsce powstania: Kraków miejsce pochodzenia: Kraków miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1970
opis: Odbitka ukazuje stojącego św. Benedykta w habicie o szerokich rękawach, z pektorałem na łańcuchu na szyi, podwójnym krzyżem w lewej wzniesionej ręce i księgą w prawej. U stóp świętego widnieje po prawej infuła, a po lewej ptak - kruk, jego atrybuty. Tło wypełniają poziome linie i drobne punkty. Trzy krawędzie kompozycji otacza ramka ze wzorem z drobnych rombów. U dołu na poziomym pasie widnieje nieczytelna inskrypcja.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: ...A , (u dołu kompozycji)
numer inwentarza: 36658 MEK
uwagi: Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Chrystusa. W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i krzyżem z literami na odwrocie. Ten medalik rozpowszechnił się z Niemiec po całej katolickiej Europie. Krzyż św. Benedykta, a zwłaszcza medalik chronił przed złymi duchami. Święty w tradycji zachodniej uważany jest za patrona wielu zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców. Jest też patronem Europy. Odbitka z klocka drzeworytniczego ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu nr inw. MDS-463.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000024 klocek drzeworytniczy Matka Boska Bolesna Młodzawska, Święty Benedykt
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.10.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©