BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000148
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,5 x 28 cm
miejsce powstania: Polska miejsce pozyskania: Polska
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1850?
opis: Odbitka klocka dwustronnego z 1 połowy XIX w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, nr MDT 965. Drzeworyt przedstawia wizerunek Trójcy Świętej. Bóg Ojciec został przedstawiony po prawej stronie, a Chrystus po lewej. Pod ich stopami widnieje wśród obłoków siedem uskrzydlonych głów anielskich. Bóg Ojciec ukazany został jako starzec z długą brodą i wąsami, ubrany w szeroki płaszcz ozdobiony motywami kwiatowymi, spięty pod szyją i narzucony na szatę w pionowe paski. W lewej ręce trzyma berło i kulę ziemską przeciętą sferami, prawą wyciągniętą w bok ukazuje Syna. Chrystus z obnażoną piersią, z widocznymi na prawym boku kroplami krwi wypływającej z rany, ma plecy okryte rozwianym płaszczem opadającym na biodra i lewą nogę. Spod niego wyłania się druga noga obnażona do uda. Chrystus w lewej ręce trzyma krzyż oparty na ramieniu, prawą unosi błogosławiąc. Głowę Boga Ojca otacza aureola w kształcie rombu, natomiast głowę Chrystusa aureola okrągła z drobnymi ząbkami wewnątrz. W górze, pośrodku wzlatuje Duch Święty w postaci Gołębicy, otaczają go pęki promieni wydobywające się z łukowatego nimbu. Pośrodku,u dołu widnieje inskrypcja, o odwróconej literze Z w pierwszym słowie.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , berło , Bóg Ojciec , Chrystus , gest błogosławieństwa , Gołębica Ducha Świętego , krew , krzyż , kula ziemska , kwiat , obłok , rana , Trójca Święta
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZSWYETEYTROYCY[.]: YP , (w środku przy dolnej krawędzi odbitki)
numer inwentarza: MDT 2650
fotografia: Bukowski, Tadeusz , 2011
obiekty związane:
5000000011 klocek drzeworytniczy dwustronny Trójca Święta, Matka Boska Częstochowska
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.10.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©