BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000244

Teka Łazarskiego w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W tece znalazło się 66 grafik wykonanych z 24 klocków pochodzących z Płazowa i 42 ze Żmudzi, datowanych na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m.in. Ksawery Piwocki przy tworzeniu w 1934 r. pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
uwagi: W zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie znajdują się jedynie wybrane, luźne odbitki, pochodzące z Teki Łazarskiego. Są przekazem z Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1974 roku.
obiekty związane:
5000000092 odbitka graficzna Święty Maciej Apostoł
5000000272 odbitka graficzna Matka Boska Hanswicka
5000000224 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000000236 odbitka graficzna Salvator Mundi
5000000225 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000000075 odbitka graficzna Święta Barbara
5000000076 odbitka graficzna Święta Barbara
5000000077 odbitka graficzna Święta Anna Samotrzecia
5000000079 odbitka graficzna Jezus Nazareński
5000000045 odbitka graficzna Święta Zofia
5000000083 odbitka graficzna Święty Michał Archanioł
5000000081 odbitka graficzna Święty Kazimierz
5000000308 odbitka graficzna Matka Boska Okulicka
5000000311 odbitka graficzna Salvator Mundi, Matka Boska Częstochowska, Święty Jan Ewangelista, Matka Boska Bolesna
5000000347 odbitka graficzna Drzeworyt z dwunastoma przedstawieniami
5000000389 odbitka graficzna Święty Antoni Padewski
5000000397 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000001268 odbitka graficzna Kołtryna
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.02.17,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©