BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000297
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 20 x 15 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850 datowanie odbitki: 1970/1971
opis: Święty Michał modelowany wyrazistą kreską, ukazany w całej postaci, z mieczem w prawej i tarczą (zwierciadłem) w lewej ręce. Ma młodzieńczą twarz zwróconą lewym półprofilem, nieforemną sylwetkę tj. krótkie, szerokie nogi w stosunku do tułowia, ubrany jest w hełm z piórami, napierśnik z łuski, spodnie i buty z cholewami, na plecach ma rozwiany płaszcz opadający do ziemi. Święty stoi z rozpostartymi niewielkimi skrzydłami anielskimi, jego głowę otacza owalna aureola, w lewym górnym narożniku na tle nieba widnieje Oko Opatrzności wśród obłoków i promieni. Całość ujęta w ramkę w kształcie nieregularnego prostokąta stojącego (lewa krawędź jest krótsza od prawej). Autor zastosował rytmiczne kreskowanie, które widać na powierzchni płaszcza, spodni, butów, a także użył technikę białorytu (zob. podbicie płaszcza z motywem gałązek, łuska napierśnika, łuk skrzydeł i owal tarczy zdobionej krzyżem).
motyw ikonograficzny: aureola , hełm , krzyż , miecz , płaszcz , święty Michał Archanioł
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 46426/a MEK
uwagi: Odbitka wraz z innymi (nr inw. 46426/a-f MEK) wykonana została z dwustronnego klocka drzeworytniczego datowanego na pierwszą połowę XIX wieku, nieznanego autora. Na rewersie klocka widnieje św. Paraskewa. Klocek znaleziono w Rawie Ruskiej, obecnie znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (dawny nr inwentarzowy 12015, współczesny: MPE-242). Biorąc pod uwagę cechy formalne wizerunków, a także fakt, że Rawa Ruska na Ukrainie leży w pobliżu Płazowa, klocek można wiązać z warsztatem Kostryckich z Płazowa.
literatura: Piwocki, Drzeworyt ludowy w Polsce, 1934, s. 29 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 21 nota, s. 98 fot. (dot. innej odbitki z tego samego klocka)
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000303 klocek drzeworytniczy dwustronny Święta Paraskewa Męczennica, Święty Michał Archanioł
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.08.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©