BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000322

Teka Łazarskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 43,5 x 43 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Drzewce
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone zostały przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W tece znalazło się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 r. pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
stan zachowania: dobry
uwagi: Drzeworyty nie posiadają oryginalnej oprawy. Zostały zakupione w 1984 r. jako zbiór 37 pojedynczych odbitek, wykonanych na kremowym, maszynowym papierze szmacianym z około 1849 r. Co ciekawe, wśród nich pojawiają się dwa drzeworyty nie dołączone do innych tek, ani nie odnotowane przez Kieszkowskiego w katalogu. Są to: św. Ambroży odbity z klocka z okolic Lublina oraz karawaka (kolorowana) o nie określonej proweniencji.
obiekty związane:
5000000323 odbitka graficzna Ucieczka do Egiptu
5000000326 odbitka graficzna Święta Helena
5000000340 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000000341 odbitka graficzna Święty Kazimierz
5000000342 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Kazimierz Królewicz
5000000349 odbitka graficzna Drzeworyt z dwunastoma przedstawieniami
5000000351 odbitka graficzna Święta Barbara
5000000352 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Pieta
5000000359 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska Turska
5000000382 odbitka graficzna Karawaka
5000000386 odbitka graficzna Święta Zofia
5000000392 odbitka graficzna Chrystus Nazareński
5000000394 odbitka graficzna Święty Franciszek
5000000399 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000000400 odbitka graficzna Święty Jan Nepomucen
5000000405 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus Tronujący
5000000409 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000414 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000420 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000000423 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Jerzy
5000000413 odbitka graficzna Święta Petronela
5000000430 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Ostatnia Wieczerza
5000000436 odbitka graficzna Święty Ambroży
5000000437 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Katarzyna i święta Barbara
5000000441 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Onufry
5000000446 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000000448 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrzest Chrystusa w Jordanie
5000000451 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Mikołaj
5000000456 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Chrystus na krzyżu
5000000461 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Matka Boska z Dzieciątkiem
5000000467 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Cud w Walldürn
5000000468 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000000473 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Mikołaj
5000000477 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Święty Mikołaj
5000000482 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Kołtryna
5000000486 odbitka graficzna Matka Boska Szkaplerzna
5000000429 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Sceny z Księgi Rodzaju
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.09.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©