BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000366
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 39,9 x 29,4 cm
miejsce pozyskania: Malbork
datowanie klocka drzeworytniczego: 1780 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1964ante
opis: Pośrodku krzyż z postacią Chrystusa o pogodnej twarzy zwróconej w lewo, perizonium związanym na bokach i kroplami krwi wypływającymi z ran. Nad głową Ukrzyżowanego w aureoli z drobnych promieni widnieje titulus z inskrypcją. Po lewej stoi Matka Boska Bolesna ze złożonymi rękami, bosymi stopami, sercem przeszytym mieczem i oczami pełnymi łez. Po prawej widnieje św. Jan Ewangelista o owalnej twarzy okolonej długimi włosami, z prawą ręką złożoną na piersi, a lewą opuszczoną do dołu. Obie postacie są bosonogie i mają wokół głów okrągłe aureole z drobnych promieni. Nad poziomym ramieniem krzyża po lewej widnieje opromieniona tarcza słoneczna, po prawej sierp księżyca o cechach antropomorficznych. Tło w górnej części zdobią luźno zakomponowane pięcioramienne gwiazdy. Wokół widnieje podwójne obramowanie z grubej i cienkiej linii.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , krew , księżyc , łza , Matka Boska Bolesna , miecz , słońce , święty Jan Ewangelista
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (rewers, na pionowym ramieniu krzyża)
numer inwentarza: MT/Gr/2673
uwagi: Odbitka z deski znajdującej się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie nr inw. MT-E/1945 a-b. Jest darem Wojciecha Jakubowskiego z Malborka z 23.03.1964 roku.
literatura: Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 30-31, 172-173, kat. 105-106 (odbitki)
fotografia: Deczyński, Krzysztof , 2012
obiekty związane:
5000000219 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Mariazell, Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.10.18,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©