BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000539

Matka Boska z Olesna

warianty tytułu: Obraz Panny Maryi na Śląsku w Okleśni

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 58 x 33 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800?
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta pionowego, odbity na białym papierze z dwóch matryc. Przedstawia postać Matki Boskiej, trzymającej w lewej ręce Dzieciątko Jezus. Matka Boska ukazana frontalnie, odziana jest w długą szatę, mocno pofałdowaną, a na ramionach ma zarzucony płaszcz bardzo gęsto zdobiony ornamentami kwiatowymi. Głowę okoloną półdługimi włosami wieńczy korona oraz promienista aureola. Twarz Matki Boskiej podłużna, pełna, z charakterystycznym, długim nosem. Dzieciątko Jezus również odziane w pofałdowaną szatę do kostek, prawą rękę wznosi do błogosławieństwa, a w lewej trzyma zamkniętą księgę. Jego głowę wieńczy korona, częściowo uszkodzona oraz prosta aureola. Twarz Jezusa pogodna i uśmiechnięta. W dolnej części drzeworytu, po obu stronach Matki Boskiej widoczne są dwie postacie zwróconych twarzami do siebie świętych zakonników. Odziani są w długie szaty, przepasane sznurami, a ich głowy otoczone promienistymi aureolami. Zakonnik ukazany w prawym roku w rękach trzyma księgę i kwiat na długiej łodydze. Zakonnik po lewej stronie prawą rękę trzyma przy twarzy, w lewej, puszczonej wzdłuż ciała trzyma księgę (?). W górnych rogach drzeworytu znajdują się dwie bogato zdobione i marszczone kotary, podtrzymywane przez dwa anioły. Ponad nimi, wzdłuż górnej krawędzi kompozycji widnieje podwójna ramka, w której znajduje się niewyraźna inskrypcja. Pozioma kreska dzieląca odbitkę w połowie całej kompozycji świadczy, że została ona odbita z dwóch matryc (w tym przypadku z dwóch stron tego samego klocka znajdującego się w zbiorach Muzeum w Cieszynie).
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , Dzieciątko Jezus , korona , księga , kwiat , Matka Boska , święty nieokreślony
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ PANNYMARIEI NA SL SKU WOKLESNI , (wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu, nad postacią)
numer inwentarza: 16229/a MEK
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000606 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska z Olesna
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.17,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©