BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000548
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 22 x 16 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: ok. 1928 r.
opis: Chrystus ukazany jako mały chłopiec, stojący na ceglanej, niewielkiej podstawie w centrum kompozycji, pośród bujnej roślinności. Ubrany w długą szatę, na której również znajdują się kwieciste motywy. W lewej ręce trzyma jabłko królewskie symbolizujące kulę ziemską. Twarz zaznaczona schematycznie, głowę okalają krótkie włosy i korona zwieńczona dużym krzyżem. Po obu stronach Chrystusa długie gęsto ulistnione i ukwiecone łodygi. U jego stóp dwa małe ptaki. Kompozycja ujęta w prostokątną ramkę.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , gałąź , gest błogosławieństwa , jabłko królewskie , korona , krzyż , ptak
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 7789/a MEK
uwagi: Wg Jacher-Tyszkowej wzór ikonograficzny stanowi wizerunek Dzieciątka Praskiego. Drzeworyt odbity z klocka Wawry wykonany został przez nieznanego autora z Krakowa. Jest częścią teki "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra".
obiekty związane:
5000000357 klocek drzeworytniczy jednostronny Dzieciątko Jezus
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©