BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000549
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 17 x 21,5 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: ok. 1928 r.
opis: Na pierwszym planie w centralnej części kompozycji ukazany Chrystus Upadający, odziany w długą, sfałdowaną szatę, spod której wystaje naga stopa. Lewą ręką Chrystus wspiera się o ziemię, prawą obejmuje przygniatający Go krzyż. Głowa Chrystusa zwieńczona koroną cierniową, spod której wystają włosy. Twarz przedstawiona schematycznie, okolona brodą. Przed Chrystusem wyrasta duży, piękny kwiat na długiej, ulistnionej łodydze. W dalszej części kompozycji, po prawej stronie ukazany frontalnie budynek kościoła z trzema wieżami. Obok kościoła drzewko z rozłożystą koroną. W lewym górnym rogu przedstawiony, również od frontu mały domek. Całość drzeworytu otoczona białą, prostą ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus , dom , drzewo , korona cierniowa , kościół , krzyż , kwiat
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: 7785/a MEK
uwagi: Drzeworyt odbity z klocka Wawry wykonany został przez nieznanego autora w Krakowie. Jest częścią teki "Piecątki beskidzkie Jędrzeja Wowra".
obiekty związane:
5000000332 klocek drzeworytniczy jednostronny Upadek pod krzyżem
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.26,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©