BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000552

Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty z klocków należących do Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W pełnej tece znajdowało się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana, między innymi przez Adama Półtawskiego. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej. Korzystał z niej m.in. Ksawery Piwocki, pisząc w 1934 r. pracę "Drzeworyt ludowy w Polsce". W zbiorze znajdującym się w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się 38 arkuszy bez oryginalnej okładki, w tym kilka niesklejonych drzeworytów (półproduktów). Strona tytułowa jest odmienna od pozostałych egzemplarzy Teki, została odbita bez części elementów, w tym znaku Biblioteki Zawodowej Graficznej, informacji, że została wydana nakładem drukarni Wł. Łazarskiego i 1921 - daty wydania. Tylko jedna odbitka jest częściowo kolorowana, nr Gr 3641/24. Brakuje drzeworytów wykonanych z desek płazowskich. Zygmunt Łazarski zginął w KL Auschwitz w 1941 roku, a żmudzkie klocki drzeworytnicze spłonęły podczas powstania warszawskiego w mieszkaniu przy ul. Skorupki.
numer inwentarza: GR 3641
uwagi: Zamieszczona fotografia przedstawia kartę tytułową o wymiarze 44 x 33,5 cm. Pozostałe odbitki z teki dostępne są po kliknięciu obiektów związanych na liście.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
obiekty związane:
5000000616 odbitka graficzna Święci Barbara, Apolonia, Jan Nepomucen i Ignacy Loyola
5000000553 odbitka graficzna Obramowanie z ornamentem kwiatowym
5000000554 odbitka graficzna Święty Antoni Padewski
5000000555 odbitka graficzna Święta Helena
5000000556 odbitka graficzna Święty Kazimierz
5000000557 odbitka graficzna Święty Józef z Dzieciątkiem
5000000558 odbitka graficzna Salvator Mundi, Matka Boska Częstochowska, Święty Jan Ewangelista, Matka Boska Bolesna
5000000559 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000000560 odbitka graficzna Matka Boska Zdzieszewska
5000000561 odbitka graficzna Matka Boska Okulicka
5000000562 odbitka graficzna Matka Boska Hanswicka
5000000563 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000000564 odbitka graficzna Judyta i Holofernes?
5000000565 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000000572 odbitka graficzna Święty Jan Nepomucen
5000000573 odbitka graficzna Święty Franciszek
5000000601 odbitka graficzna Pokłon Trzech Króli
5000000602 odbitka graficzna Chrystus Nazareński
5000000608 odbitka graficzna Chrystus na krzyżu
5000000609 odbitka graficzna Święta Barbara
5000000610 odbitka graficzna Ostatnia Wieczerza - fragment
5000000611 odbitka graficzna Ostatnia Wieczerza - fragment
5000000614 odbitka graficzna Koronacja Matki Boskiej
5000000615 odbitka graficzna Drzeworyt z dwunastoma przedstawieniami
5000000617 odbitka graficzna Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment
5000000618 odbitka graficzna Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment
5000000619 odbitka graficzna Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment
5000000620 odbitka graficzna Na pamiątkę wprowadzenia ruchu trzeźwości - fragment
5000000621 odbitka graficzna Salvator Mundi
5000000622 odbitka graficzna Święta Katarzyna Aleksandryjska
5000000623 odbitka graficzna Matka Boska z Dzieciątkiem, Ukrzyżowanie
5000000624 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska - fragment
5000000625 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska - fragment
5000000626 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska - fragment
5000000627 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska - fragment
5000000612 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
5000000613 odbitka graficzna Chrystus upadający pod krzyżem - fragment
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.12.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©