BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000903

Święty Antoni Padewski z Radecznicy

warianty tytułu: Święty Antoni z Dzieciątkiem, Święty Antoni Padewski z Dzieciątkiem Jezus, Święty Antoni z Radecznicy

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 29,5 x 17,5 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1838 datowanie odbitki drzeworytniczej: przed 1947.12.20
opis: Święty Antoni ukazany w arkadowym obramowaniu, z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i lilią w lewej dłoni. Przedstawiony w stroju zakonnym, przewiązanym sznurem oraz pokrytym ornamentem kwiatowym. Dzieciątko Jezus z jabłkiem królewskim w prawej dłoni i lewą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. W tle, z prawej kościół, z lewej drzewo. Na obramowaniu arkady liczne wota, m.innymi w kształcie serc, krzyży i plakiet. W narożnikach u góry pojedyncze czteropłatkowe rozety. U dołu nieukończony napis majuskułą w trzech wierszach. Część pola obok napisu nie wycięta. Poniżej stylizowany ornament roślinny w układzie pasowym.
motyw ikonograficzny: arkada , aureola , drzewo , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , kościół , księga , kwiat , kwiat (lilia) , strój zakonny , sznur , święty Antoni Padewski , tonsura , wotum
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: CUDOWNY OBRAZ S ZIAWIONY NAGUZE RAD ROKUP.1662 , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: MCz.IV.54:47
uwagi: Pierwowzorem dla drzeworytu był cudowny obraz św. Antoniego w kościele oo. Bernardynów w Radecznicy, która była ważnym ośrodkiem kultu tego Świętego w Polsce do momentu kasaty klasztoru w 2 połowie XIX w. Historia objawienia w Radecznicy przywołuje datę 8 maja 1644 roku. W tym dniu miejscowy tkacz Szymon dostąpił łaski rozmowy ze świętym Antonim, który wyraził życzenie, by na Łysej Górze wybudowana została świątynia. Kult świętego w tamtejszym sanktuarium nadal propagują OO. Bernardyni, którzy powrócili tu w 1916 r. W 1995 r. pożar strawił otaczany kultem obraz. Obecnie w świątyni znajduje się jego kopia wykonana w Krakowie przez Jerzego Kumalę. Św. Antoniego powszechnie czczono między innymi jako patrona ubogich, małżeństw, położnic, do Niego zwracano się w przypadku choroby bydła, lub zagubienia jakichś przedmiotów. odbitka wykonana prawdopodobnie z jednego z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych (nr inw. 7804/MEK), pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. Odbitka została zakupiona do zbiorów Muzeum w Częstochowie 20.12.1947 od Tadeusza Seweryna w latach 1937-1965 dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000109 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Tronujący, Święty Antoni Padewski z Radecznicy
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©