BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000905
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34 x 25 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900 datowanie odbitki drzeworytniczej: przed 1947.12.20
opis: U dołu kompozycji widnieją: postać Matki Boskiej i św. Franciszka. Ukazana po prawej Maria w pofałdowanej szacie, z wężem u stóp, ma ręce złożone do modlitwy i lekko uniesioną głowę, otoczoną aureolą z gwiazdami. Jest zwrócona w lewo ku św. Franciszkowi w habicie przepasanym sznurem z różańcem zwisającym przy boku. Święty ma laskę pielgrzymią, a nad głową niewielką aureolę z drobnymi promieniami. Dłonie trzyma złożone na piersiach, a głowę uniesioną do góry. Pomiędzy postaciami widnieje kaplica z kopułą, zwieńczoną sygnaturką z krzyżem. Po bokach ukazano dwa liściaste drzewa. Nad kaplicą pomiędzy dwiema wiązkami promieni padającymi z boskiego berła w kierunku Marii i świętego, znajdują się trzy uskrzydlone anielskie głowy. W górnej strefie kompozycji widnieją postacie Trójcy Świętej. Po lewej wśród obłoków zasiada Bóg Ojciec trzymający w lewej ręce opuszczone berło, a prawą dłonią przytrzymujący dużą kulę ziemską. Po prawej Chrystus z krzyżem wskazujący na swoje rany. Pośrodku, wśród promieni wlatuje Duch Święty w postaci Gołębicy. Wzdłuż górnej krawędzi widnieje nieczytelny napis.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , berło , Bóg Ojciec , Chrystus , drzewo , Gołębica Ducha Świętego , kaplica , krzyż , laska pielgrzymia , Matka Boska , obłok , promień , rana , święty Franciszek
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: nieczytelne , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: MCz.IV.56:47
uwagi: Odbitka wykonana z jednego klocków drzeworytniczych, znajdujących się w zbiorach MEK. Zakupiona do zbiorów Muzeum w Częstochowie 20.12.1947 od Tadeusza Seweryna w latach 1937-1965 dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
literatura: Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 20-21, 50, il. s. 140-141 (dotyczy eksponatów z MEK)
fotografia: Miry, Agnieszka , 2013
obiekty związane:
5000000034 klocek drzeworytniczy dwustronny Święta Rodzina, Matka Boska i święty Franciszek
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©