BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000944

Teka Łazarskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone zostały przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W tece znalazło się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
obiekty związane:
5000001245 odbitka graficzna Święty Antoni Padewski
5000001247 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001249 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Antoni Padewski z Radecznicy
5000001257 odbitka graficzna Święta Zofia
5000001244 odbitka graficzna Święta Anna Samotrzecia
5000001254 odbitka graficzna Święta Petronela
5000001256 odbitka graficzna Ucieczka do Egiptu
5000001250 odbitka graficzna Apostoł Mateusz
5000001246 odbitka graficzna Pokłon Trzech Króli
5000001253 odbitka graficzna Chrystus ze światem
5000000945 odbitka graficzna Święta Katarzyna Aleksandryjska
5000001199 odbitka graficzna Ostatnia Wieczerza (fragm.)
5000001191 odbitka graficzna Święty Mikołaj
5000001251 odbitka graficzna Ukrzyżowanie
5000001504 odbitka graficzna Szczęśliwa śmierć
5000001592 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000001624 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Katarzyna i święta Barbara
5000001632 odbitka graficzna Kołtryna
5000001633 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000001634 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000001635 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000001637 odbitka graficzna Sąd Ostateczny
5000001636 odbitka graficzna Matka Boska z Różanegostoku
5000001638 odbitka graficzna Matka Boska Zdzieszewska
5000001639 odbitka graficzna Święta Barbara
5000001640 odbitka graficzna Święta Helena
5000001678 odbitka graficzna Ostatnia Wieczerza - fragment
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.10.31,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©