BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000947

Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W pełnej tece znalazło się 66 grafik wykonanych z 24 klocków pochodzących z Płazowa i 42 ze Żmudzi, datowanych na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m.in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 r. pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
stan zachowania: dobry
uwagi: W zbiorach Muzeum Częstochowskiego znajdują się jedynie wybrane, luźne odbitki, pochodzące prawdopodobnie z Teki Łazarskiego. Pochodzą z dawnego muzeum Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie i do obecnego miejsca przechowania trafiły jako dar 5.02.1960 roku. Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej zostało założone w Częstochowie 25 lutego 1932 roku. Początkowa działalność skupiała się na ochronie przyrody, zabytków regionu i tworzeniu stref turystycznych wokół miasta. W l. 1932-39 TPKR zarządzało też zbiorami muzealnymi gromadzonymi od 1905 roku w Częstochowie. W okresie wojny Towarzystwo przestało działać, a nieomal cały jego dorobek został zniszczony. TPKR ponownie rozpoczęło działalność 11 kwietnia 1946. Od 1950 do 1957 z przyczyn politycznych znowu przestało działać. W 1979 r. zmieniono nazwę TPKR na Częstochowskie Towarzystwo Naukowe. Nadal służy rozwojowi nauki i kultury regionu częstochowskiego poprzez działalność popularyzatorską oraz wydawniczą. Część odbitek jest oprawionych i zaszklonych. Na rewersach tych pierwszych znajdują się pieczątki Muzeum Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie i liczby. Na odbitkach nieoprawionych na rewersach są widoczne liczby odbite pośrodku.
obiekty związane:
5000000915 odbitka graficzna Matka Boska Hanswicka
5000000916 odbitka graficzna Święta Katarzyna Aleksandryjska
5000000917 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000000918 odbitka graficzna Święta Barbara
5000000919 odbitka graficzna Koronacja Matki Boskiej
5000000920 odbitka graficzna Święta Petronela
5000000921 odbitka graficzna Matka Boska Okulicka
5000000922 odbitka graficzna Matka Boska Zdzieszewska
5000000923 odbitka graficzna Święta Helena
5000000927 odbitka graficzna Święta Zofia
5000000928 odbitka graficzna Święty Mikołaj
5000000929 odbitka graficzna Święty Kazimierz
5000000930 odbitka graficzna Święty Franciszek
5000000931 odbitka graficzna Święty Michał Archanioł
5000000932 odbitka graficzna Święta Anna z Matką Boską
5000000933 odbitka graficzna Salvator Mundi
5000000934 odbitka graficzna Chrystus Nazareński
5000000936 odbitka graficzna Matka Boska z Mariazell
5000000937 odbitka graficzna Święty Maciej Apostoł
5000000938 odbitka graficzna Święty Jan Nepomucen
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.11.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©