BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000973

Matka Boska Różańcowa

warianty tytułu: Matka Boska ofiarowująca różańce świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie Sieneńskiej

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 25,5 x 16,6 cm
datowanie odbitki graficznej: około 1902
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana Matka Boska z Dzieciątkiem, siedząca na tronie, na tle wysklepionej niszy, adorowana przez świętą Katarzynę Sieneńską i świętego Dominika. Maria w sukni i welonie. Prawą ręką podtrzymuje stojące na jej prawym kolanie Dzieciątko Jezus. Głowę kieruje na lewo, w stronę klęczącego przy niej św. Dominika, przedstawionego w stroju zaqkonnym. Lewą ręką podaje mu różaniec. Nagie Dzieciątko Jezus kieruje spojrzenie w stronę klęczącej u tronu świętej Katarzyny wyciągając w jej stronę prawą rączkę z różańcem. Nad głową Matki Boskiej wzlatują dwa anioły z koroną, wyżej ukazano opromienioną Gołębicę Ducha Świętego. U dołu, wzdłuż niszy horyzontalnie umieszczono napis majuskułą. Kompozycję zamyka piętnaście okrągłych medalionów, przedstawiających życie Matki Boskiej i Chrystusa . W górnych narożnikach znajdują się esowate ozdobniki. Rewers: ex libris "Ze zbioru W. Ziółkowskiego".
motyw ikonograficzny: anioł , Chrystus koronowany cierniem , Chrystus na krzyżu , Chrystus niosący krzyż , Chrystus przy kolumnie , Dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni , Gołębica Ducha Świętego , korona , Koronacja Najświętszej Marii Panny , Matka Boska z Dzieciątkiem , medalion , Nawiedzenie świętej Elżbiety , Ofiarowanie Jezusa w świątyni , Pasja Chrystusa , różaniec , święta Katarzyna Sieneńska , święty Dominik , Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii , Zmartwychwstanie Pańskie , Zwiastowanie
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.M. SACRATISS.ROSSARII , (w dolnej części odbitki)
uwagi: Do grafiki dołączona została kartka z odręcznym tekstem, z którego wynika, że odbitka odciśnięta została z klocka, przechowywanego wówczas w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. Informacje odnotowane na drugiej karcie podają, że klocek podarowany został do Muzeum 6 maja 1902 r. przez Marka Schwarca, krakowskiego antykwariusza. Grafika znajdowała się w zbiorach Wiktora Ziółkowskiego.
obiekty związane:
5000000016 odbitka graficzna Matka Boska Różańcowa
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.11.28, 2014.10.20,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©