BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001007

Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

warianty tytułu: Teka drzeworytów ludowych dawnych zebranych i wydanych przez Zygmunta Łazarskiego

teka grafik

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
miejsce powstania: Warszawa
datowanie teki grafik: 1921
opis: Drzeworyty zgromadzone zostały przez Zygmunta Łazarskiego, odbite ręcznie w drukarni jego ojca Władysława Łazarskiego. W tece znalazło się 66 grafik wykonanych z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych na okres od drugiej połowy XVIII do połowy XIX wieku. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się ważnym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania sztuką ludową.
uwagi: Do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu teka została prawdopodobnie zakupiona 27 lutego 1928 r. w drukarni Łazarskiego (?).
obiekty związane:
5000001006 odbitka graficzna Matka Boska Zdzieszewska
5000001010 odbitka graficzna Matka Boska Loretańska
5000001011 odbitka graficzna Koronacja Matki Boskiej
5000001012 odbitka graficzna Świety Mikołaj
5000001013 odbitka graficzna Pieta
5000001014 odbitka graficzna Cud w Walldürn
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.01.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©